Cầu thang kính không tay vịn

Cầu thang kính không tay vịn là loại cầu thang được thiết kế mà không có tay vịn, thường được sử dụng để tạo ra không gian trống trãi và đẹp mắt. Tuy nhiên, cầu thang kính không tay vịn cũng có những rủi ro về an toàn, do đó cần được thiết kế và lắp đặt kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.