Khóa cửa

Khóa cửa là một thiết bị được sử dụng để khóa và mở cửa. Khóa cửa được thiết kế để bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn cho người dùng. Các loại khóa cửa phổ biến bao gồm khóa cửa chìa khóa, khóa điện tử, khóa mã số, khóa vân tay, khóa thẻ từ, và khóa cửa thông minh. Khóa cửa còn được phân loại theo các tiêu chuẩn an toàn, độ bền và độ khó mở khóa.