Quy định thanh toán & Hình thức thanh toán

Chính sách thanh toán được áp dụng cho tất cả các khách hàng thực hiện mua hàng thông qua website homedoor.vn của Homedoor Việt Nam

I. Quy định về thanh toán

Khi quý khách hàng thực hiện các giao dịch thông qua website homedoor.vn cần phải thanh toán trước một phần giao dịch trước khi ng việc được tiến hành. Điều này đảm bảo sự chắc chắn của đơn hàng của quý khách được thực hiện đúng tiến độ.

Khoản thanh toán này khoảng 30%-50% tổng giá trị đơn hàng/ng trình.  Chi tiết khoản thanh toán này được ghi rõ trong hợp đồng giao dịch.

Ý nghĩa của việc thanh toán trước:

  • Là khoản đảm bảo khách hàng chắc chắn thực hiện dự án.
  • Dễ dàng cho ng ty chuẩn bị vật tư nhôm kính theo yêu cầu của quý khách.

II. Hình thức thanh toán

  1. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng Homedoor

Khi thực hiện dự án quý khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại các văn phòng hoặc chi nhánh của ng ty tại:

  • Trụ sở:  310 đường Liên Phường, Phước Long B, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  1. Thanh toán khi nhận hàng – COD

Khách hàng có thể tiến hành thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi nhận đầy đủ hàng, hoặc sau khi bàn giao sản phẩm đã hoàn thành lắp đặt.

  1. Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Với hình thức lựa chọn phương thức thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, quý khách chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng hoặc qua Internet banking/mobile banking.

Nội dung chuyển khoản: “Tên – Số điện thoại – Mã đơn hàng”

Sau khi thực hiên xong giao dịch thanh toán, quý khách hàng vui lòng lưu lại thông tin để xác nhận chuyển khoản: Sao kê hoặc hình chụp màn hình, giấy xác nhận chuyển khoản để đối chiếu.