Kính phản quang

Kính phản quang là loại kính được xử lý bề mặt bằng cách thêm một lớp phản quang để tăng khả năng phản chiếu ánh sáng. Khi ánh sáng chiếu vào kính phản quang, nó được phản chiếu trở lại và tạo ra hiệu ứng phản quang, tạo ra một hình ảnh phản chiếu. Điều này thường được sử dụng để tạo ra các sản phẩm trang trí như gương, đèn phản quang và các sản phẩm khác.