Keo dán các loại

Keo dán là chất dùng để dính kết các vật liệu với nhau. Có nhiều loại keo dán khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và đặc tính kỹ thuật của vật liệu cần dính.

Một số loại keo dán phổ biến gồm:

  1. Keo dán thảm: được sử dụng để dán các loại thảm trải sàn.

  2. Keo dán gỗ: được sử dụng để dán các tấm gỗ với nhau hoặc dán gỗ với các vật liệu khác.

  3. Keo dán nhựa: được sử dụng để dán các vật liệu nhựa với nhau hoặc dán nhựa với các vật liệu khác.

  4. Keo dán silicone: được sử dụng để trám, dán các khe hở, rò rỉ nước trong nhà và ngoài trời.

  5. Keo dán kim loại: được sử dụng để dán các vật liệu kim loại với nhau hoặc dán kim loại với các vật liệu khác.

  6. Keo dán cao su: được sử dụng để dán các vật liệu cao su với nhau hoặc dán cao su với các vật liệu khác.

  7. Keo dán bê tông: được sử dụng để dán các bề mặt bê tông với nhau hoặc dán bê tông với các vật liệu khác.

  8. Keo dán băng dính: được sử dụng để dán các bề mặt giấy, băng dính hoặc vải với nhau.