Vách tắm kính mờ

Vách tắm kính mờ

Vách tắm kính mờ là loại vách tắm được làm từ kính có độ mờ, không trong suốt hoàn toàn như kính trong suốt thông thường. Loại kính này được xử lý bằng cách ets, bột tán hoặc bảm mờ để tạo ra độ mờ mong muốn. Vách tắm kính mờ giúp tạo sự riêng tư trong phòng tắm mà không làm giảm ánh sáng tự nhiên.