Chốt cửa

Chốt cửa là một bộ phận của cửa, thường được sử dụng để giữ cửa đóng chặt và không di chuyển. Chúng có thể được gắn vào cánh cửa hoặc khung cửa và có nhiều loại khác nhau như chốt đóng, chốt gạt và chốt từ. Các chốt cửa có thể được điều khiển bằng tay, hoặc được kết hợp với các hệ thống khóa tự động để đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng cũng như tài sản.